Bài tập đổi đơn vị đo độ dài lớp 3

Bài tập Tân oán lớp 3: Bảng đơn vị đo độ dài

Lý tngày tiết Bảng đơn vị đo độ dài

*
*

các bài luyện tập Bảng đơn vị chức năng đo độ dài

các bài tập luyện trắc nghiệm

Câu 1:Đơn vị nào dưới đây không hẳn là đơn vị chức năng đo độ dài?

A. ki-lô-métB. métC. lítD. đề-xi-mét

Câu 2:Số tương thích nhằm điền vào địa điểm chấm: 1dm = ….mm là?

A. 1B. 0C. 10D. 100

Câu 3:Kết trái phép tính 6dm + 14dm là:

A. 20dmB. 24dmC. 27dmD. 30dm

Câu 4:Số phù hợp nhằm điền vào vị trí chấm: 5dm3centimet = ….centimet là?

A. 53B. 50C. 3D. 503

Câu 5: Chu vi tam giác tất cả độ lâu năm tía cạnh thứu tự là 4m, 3m2dm cùng 36dm là:

A. 100dmB. 110dmC. 108dmD. 120dm
các bài tập luyện từ bỏ luận

Bài 1:Điền số thích hợp vào địa điểm chấm:

3m4cm = ….cm2km = …hm9dm4cm = … cm6dm = ….mm
5hm = …m4m7dm = …dm6m3cm = …cm70centimet = …dm

Bài 2:Tính:

20dam + 13dam45hm – 19hm170m + 15m
320cm – 50cm16dm x 784dm : 3

Bài 3:Điền vết , = phù hợp vào khu vực chấm:

3dm4cm …30cm4hm5dam … 50dam15dm … 1m5dm
6m4cm…600cm5dm4centimet … 54cm7m6cm … 7m5cm

Lời giải bài bác tập Bảng đơn vị đo độ dài

những bài tập trắc nghiệm

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
CDAAC

những bài tập từ luận

Bài 1:

3m4centimet = 304cm2km = 20hm9dm4centimet = 94cm6dm = 600mm
5hm = 500m4m7dm = 47dm6m3centimet = 603cm70cm = 7dm

Bài 2:

20dam + 13dam = 33dam45hm – 19hm = 26hm170m + 15m = 185m
320centimet – 50cm = 270cm16dm x 7 = 112dm84dm : 3 = 28dm

Bài 3:

3dm4centimet > 30cm4hm5dam 600cm5dm4cm = 54cm7m6centimet > 7m5cm

Lý ttiết về Đo lường với đơn vị chức năng đo lường

*

1 cụ kỉ = 100 năm; 1 năm = 12 tháng; 1 tuần = 7 ngày; một ngày = 24 giờ; 1 giờ đồng hồ = 60 phút; 1 phút = 60 giây.

Bạn đang xem: Bài tập đổi đơn vị đo độ dài lớp 3

Bài 1.

1 giờ đồng hồ bằng 60 phút ít. Hỏi 6 giờ đồng hồ bằng từng nào phút?

Bài 2.

Ghi lại chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

Kyên giờ xoay được một vòng thì kyên phút con quay được số vòng là:

A. 1 vòng

B. 12 vòng

C. 24 vòng

D. 13 vòng

Bài 3. Ghi lại chữ đặt trước câu trả lời đúng:

2 giờ nửa tiếng < > 2trong vòng 30 phút. Dấu thích hợp điền vào ô trống là:

A. >

B. Đáp án Bài tập Đo lường cùng đơn vị chức năng đo lường

Bài 1.

Đáp số: 360 phút.

Bài 2.

B. 12 vòng

Bài 3.

B. Luyện tập bảng đơn vị chức năng đo độ dài

1.

Xem thêm: Biểu Thức Của Định Luật Vạn Vật Hấp Dẫn Là, Công Thức Lực Hấp Dẫn

Viết số phù hợp vào địa điểm chấm (theo mẫu):

Các bước làm :

3m 4dm = 30dm + 4dm = 34dm

3m 4centimet = 300cm + 4centimet = 304cm

Mẫu : 3m 2dm = 32dm

3m 2cm = ………. cm

4m 7dm = ………. dm

4m 7centimet = ………. cm

2.Tính :

a) 8dam + 5 dam = ……………….57hm – 25hm = ……………….12km × 4 = ……………….8dam + 5 dam = ……………….8dam + 5 dam = ……………….27mm : 3 = ……………….

3.Điền “>,

6m 3cm …. 7m6m 3centimet …. 6m6m 3centimet …. 630cm6m 3centimet …. 603cm

4.Một tnóng vải vóc dài 6m, tín đồ ta đang mang ra 4dm nhằm may túi. Hỏi tấm vải vóc sót lại nhiều năm từng nào đề-xi-mét?

Bài giải

*

5.Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số tương thích điền vào khu vực chấm nhằm 8m 6cm = … cm

A. 86 B. 860 C. 806 D. 608

Các bài toán thù về Đại lượng với đơn vị đo độ dài

*

Bài 3: Điền vệt > ,

*
*
*
*

d) 100m=1hme) 10mm=1cm

*
*
*
*
*
*
*
*
*

các bài luyện tập Toán thù cải thiện lớp 3: Đại lượng với đo đại lượng

Bài 1:Có nhị tua dây, gai dây thứ nhất lâu năm 2m 3dm, tua dây lắp thêm hai dài thêm hơn nữa tua dây trước tiên 8dm. Hỏi nhì sợi dây tương đối dài bao nhiêu dm?

Bài 2:An cưa một khúc mộc lâu năm thành những khúc mộc ngắn lại hơn nữa, từng khúc mộc không ra lâu năm 7dm cùng An sẽ cưa 5 lần thì hết khúc mộc. Hỏi khúc gỗ không cưa ban sơ của An dài bao nhiêu mét?

Bài 3:Sợi dây trước tiên dài 480milimet, sợi dây đồ vật nhị dài bởi 1/3 gai dây trước tiên với 1/2 sợi dây thứ 3. Hỏi cha tua dây rất dài từng nào milimet?

Bài 4:Có 1 trái cân 1kg cùng một trái cân nặng 2kg, 1 cân nặng đĩa. Hỏi rất có thể cân nặng được nhiều nhất là từng nào kg gạo qua nhì lần cân?

Bài 5:Bao gạo trước tiên nặng 25kilogam, bao thiết bị hai nặng trĩu 38 kilogam. Hỏi cần gửi tự bao sản phẩm hai thanh lịch bao đầu tiên bao nhiêu kilogam để bao gạo thiết bị hai chỉ con rộng bao thứ nhất 3kg?

Bài 6:Có 7kg gạo, một cân đĩa, 1 trái cân 1kg. Làm nuốm làm sao để chỉ một lần cân hoàn toàn có thể phân chia số gạo thành hai phần: một trong những phần 4kg với một trong những phần 3kg?

Bài 7:Toàn đố Minh: “Thời gian từ trên đầu ngày cho “bây giờ” bằng 1/2 thời gian từ bỏ “bây giờ” cho đến khi kết thúc ngày. Đố các bạn biết “bây giờ” là mấy giờ? Em hãy giúp Minch vấn đáp câu hỏi của Toàn.

Bài 8:Tại một tháng nhì nào kia có 5 ngày công ty nhật. Hỏi ngày 28 của mon hai sẽ là ngày sản phẩm công nghệ mấy?

Bài 9:Lúc này bố 32 tuổi gấp 4 lần tuổi bé. Hỏi bao nhiêu năm nữa tuổi ba chỉ với vội 3 lần tuổi con?

Bài 10:Mẹ Na rước 80000 đồng đi chợ, chị em Na cài đặt giết mổ không còn 32000 đồng, cài đặt cá không còn 14000 đồng, thiết lập rau xanh không còn 2000 đồng. Hỏi bà bầu Na còn lại bao nhiêu tiền?

Bài 11:Bố bao gồm nhì tờ giấy loại 50000 đồng, cha sở hữu sách không còn 32000 đồng, cài báo không còn 4000 đồng và cài xăng hết 18000 đồng. Hỏi bố còn sót lại bao nhiêu tiền?

Bài 12:Minh có 20000 đồng bao gồm 6 tờ giấy bạc. Hỏi Minch hoàn toàn có thể bao gồm các loại giấy bạc nào?

Bài 13: Có 10 kilogam con đường, một cân đĩa cùng nhị quả cân nặng nhiều loại 1 kilogam và 5 kg. Làm cố làm sao nhằm sang một lần cân nặng lấy ra được 7 kilogam đường?

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/