Angle Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

angle
*

angle /"æɳgl/ danh từ gócacute angle: góc nhọnobtuse angle: góc tùright angle: góc vuôngangle of rotation: góc quayangle of repose: góc nghỉangle of view: góc nhìn, góc ngắmangle of deflection: góc lệchangle of reflection: góc phản xạangle of cut-off: góc cắt góc xó (nghĩa bóng) quan liêu điểm, khía cạnhto look at the question from all angles: nhìn vụ việc trên phần đa khía cạnhto get a new angle on something: (thông tục) gồm một quan niệm mới về loại gì rượu cồn từ đi xiên góc, rẽ về làm cho sai lệch, xuyên tạc (sự việc, câu chuyện) danh từ (từ cổ,nghĩa cổ) lưỡi câubrother of the angle tín đồ câu cá nội hễ từ câu cá (nghĩa bóng) câu, kiếm chác, tranh thủto angle for somebody"s heart: rứa tranh thủ cảm xúc của ai, nuốm lấy lòng aicâu cálưỡi câuangle bracketdấu ngoặc nhọn <"æɳgl> danh từ o góc o thước đo góc § acute angle : góc nhọn § bedding angle : góc lớp thớ § bevel angle : góc xiên § clearance angle : góc hở § complementary angle : góc phụ § contiguous angle : góc tiếp liên, góc kề § crank angle : góc tay xoay § critical angle : góc tới hạn § delay angle : góc trễ § depression angle : góc lệch § extinction angle : góc tắt § flange angle : thép góc biên § fleet angle : góc võng § friction angle : góc ma gần kề § grazing angle : góc là § hour angle : góc giờ § interfacial angle : góc xen bề mặt (tinh thể), góc giữa những mặt § lead angle : góc dẫn § limit angle : góc giới hạn § lock angle : góc khoá, góc chốt § natural angle of slope : góc dốc tự nhiên § obtuse angle : góc tù nhân § rake angle : góc nghiêng § right angle : góc vuông § angle azimuth indicator : vật dụng đo góc phương vị Khí cụ music hoặc điện sử dụng để xác định góc ở khớp mềm mặt dưới thiêt sbị khoan nửa chìm hoặc tàu khoan.

Bạn đang xem: Angle là gì

§ angle control section : đoạn khống chế góc § angle dropoff : mức giảm độ lệch góc; góc dốc thẳng đứng Mức biến đổi độ lệch của một đoạn giếng đo bằng độ/100 ft hay 10 m lúc độ lệch giảm về phía thẳng đứng. § angle of advance : góc sớm (pha) § angle of attack : góc tấn; góc giữa phương lệch giếng và phương lệch của hướng dốc § angle of attack of bit : góc tấn của xà beng khoan Góc giữa đường trung khu của giếng lệch ở vị trí xà beng khoan với đường tâm của xà beng khoan. Góc dương khi xà beng khoan hướng về phía trên giếng với âm lúc hướng về phía dưới giếng. § angle of buildup : góc tăng Góc biến đổi độ lệch của một đoạn giếng tính theo độ/100 ft hoặc 10 m khi độ lệch đó tăng từ đường thẳng đứng. § angle of bank : góc bờ vỉa § angle of contact : góc tiếp xúc § angle of cut-off : góc cắt § angle of deflection : góc lệch (của giếng khoan) § angle of dip : góc cắm § angle of deviation : góc lệch Góc giữa trục giếng khoan cong với đường thẳng đứng.

Xem thêm: Testimonial Là Gì ? Bật Mí ” Vũ Khí ” Lợi Hại Cho Doanh Nghiệp

§ angle of elevation : góc nâng § angle of emergence : góc lộ (của bức xạ địa chấn) § angle of gradient : góc građien § angle of hade : góc nghiêng của khe nứt mạch quặng (so với đường thẳng đứng) angle of incidence : góc tới (tia sáng); (địa chất) góc cắm Góc giữa mặt đầu sóng và mặt phân cách. § angle of inclination of the earth"s magnetic : góc nghiêng của trường địa từ § angle of intersection : góc tương giao § angle of leg : góc trễ (pha) § angle of polarization : góc phân cực § angle of reflection : góc phản xạ § angle of refraction : góc khúc xạ § angle of repose : góc nghỉ § angle of rotation : góc xoay § angle of slope : góc dốc § angle of strike : góc phương § angle of twist : góc xoắn Góc phương vị biến đổi qua đó cần khoan phải cù để đối lại mômen xoắn của động cơ khi khoan xuống sâu. § angle of unconformity : góc ko chỉnh hợp § angle of view : góc nhìn, góc ngắm § angle of wrap : góc cung ôm Chiều lâu năm tính theo độ phanh đai nhưng mà băng hãm quấn bên trên vành khăn. § angle sub : góc ống cong Góc của một đoạn ống khoan ngắn cong cần sử dụng để chuyển vị trục giếng khoan. § angle valve : van góc; van đổi hướng 90 độ ở phần cổ van § angle-build motor : động cơ tạo xiên, động cơ tạo góc Động cơ thủy lực, tốc độ cao, mômen xoay thấp; hoặc tốc độ thấp, mômen chuyển phiên cao, dùng để làm lệch giếng với hằng số độ cong góc giếng khoan vào khoảng 6 độ/100 ft vaf đôi mươi độ/100 ft. § angle-build rate : tỷ số tạo góc, tỷ lệ lập góc Mức độ biến đổi độ lệch trong một giếng xiên đo bằng độ/100 ft. § angle-build section : đoạn xiên, đoạn tạo góc, đoạn lập góc Đoạn giếng xiên vào đó góc lệch tăng.
link tải 567 live app | tải app qqlive apk | ghế massage atochi