Analysis Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

analysis
*

analysis /ə"næləsis/ danh từ, số những analyses sự phân tích (vật lý), (hoá học) phép phân tíchqualitative analysis: phép phân tích định tínhqualitative analysis: phép phân tích định lượng (toán học) giải tíchin the last analysis: phân tích cho đến cùng; rút cục, cuối cùngunder analysis: được đem phân tíchbản hay bảng giải trìnhsự phân tíchX-ray analysis: sự phân tích bằng tia RơnghenX-ray diffraction analysis: sự phân tích Rơnghen nhiễu xạX-ray fluorescence analysis: sự so sánh Rơnghen huỳnh quangaggregate analysis: sự phân tích tổng hợpanalysis of expenditures: sự phân tích những khoản chianalysis of financial indexes: sự phân tích những chỉ số tài chánharbitrage analysis: sự so với của trọng tàiaudience analysis: sự so với số tín đồ nghe (quảng cáo)behavioural analysis: sự phân tích thể hiện thái độ (của lực lượng buôn bán hàng)biological analysis: sự phân tích sinh họcchemical analysis: sự đối chiếu hóa họccompany analysis: sự đối chiếu tài thiết yếu (của công ty)competitor analysis: sự phân tích đối thủ cạnh tranhcorrelation analysis: sự phân tích tương quaneconomic analysis: sự phân tích kinh tếerror analysis: sự phân tích (các) sai sótflow of funds analysis: sự so sánh luồng vốn di chuyểnfunctional analysis: sự so với (theo) chức năngfunctional job analysis: sự phân tích các bước theo chức năngfundamental analysis: sự so sánh cơ sởfunds-flow analysis: sự đối chiếu luồng vốngap analysis: sự phân tích khoảng trốnggranulometry analysis: sự phân tích bằng phép đo hạthierarchy analysis: sự phân tích đồ vật tựindustrial complex analysis: sự phân tích khu công nghiệpjob analysis: sự so với công việcmesh analysis: sự đối chiếu rãymethod analysis: sự phân tích các bước theo khoa họcmicroorganism analysis: sự so sánh vi sinh vậtmotion analysis: sự phân tích thao tácmotivational analysis: sự phân tích bộ động cơ muaneed analysis: sự so với nhu cầuphysical analysis: sự so với lý họcscreen analysis: sự phân tích bởi râyspecific risk analysis: sự phân tích khủng hoảng rủi ro đặc địnhspecific risk analysis: sự phân tích khủng hoảng cá biệtstability analysis: sự phân tích định tínhstability analysis: sự so với ổn địnhstatement analysis: sự phân tích bản báo cáo tài bao gồm (hàng năm)system analysis: sự so với hệ thốngsystems analysis: sự so với hệ thốngvalue analysis: sự so với giá trịvariance analysis: sự so với sai biệtvariance analysis: sự so với sai biệt (trong kế toán)volumetric analysis: sự đối chiếu thể tíchABC analysiscách so sánh ABCABC analysisphân tích ABCCAPM approach to lớn investment analysisphương pháp sử dụng phương trình CAPM nhằm phân tích đầu tư. Markov analysisPhân tích MarkovSWOT analysisPhân tích SWOTaccompanying analysisphân tích đôi khi (khả năng sinh lợi)account analysisphân tích tài khoảnaccounting analysisphân tích kế toánactive analysisphân tích hoạt độngactual number analysisphép so với số thựcaged debtors analysisbảng so sánh ngày nợ vượt hạnaged debtors analysisbảng so với những khoản nợ chậm trảaggregate analysisphân tích tổng hợpanalysis booksổ (giải trình) kế toánanalysis booksổ sách giải trìnhanalysis columncột giải trìnhanalysis for credit purposephân tích để khảo sát tín dụnganalysis listbản (kê) phân tíchanalysis of financial statementphân tích bảng quyết toán tài chánhanalysis of production costphân tích mức giá tổn sản xuấtanalysis of profitphương pháp phân tích lợi nhuậnanalysis of profitabilityphân tích năng lực doanh lợianalysis of variancephân tích phương saianalysis of variancephân tích phương không nên (trong thống kê lại học) <ə"næləsis> danh từ, số nhiều analyses o sự phân tích o (vật lý), (hoá học) phép phân tích § qualitative analysis : phép so sánh định tính § quantitative analysis : phép so với định lượng o (toán học) giải tích § in the last analysis : phân tích cho đến cùng; rút cục, cuối thuộc § under analysis : được đem so sánh o sự phân tích, phương pháp đối chiếu § blow pipe analysis : sự so sánh băng ống thổi § kiểm tra analysis : sự phân tích kiểm nghiệm § chemical analysis : sự so với hoá học § combination analysis : sự so sánh tổ hợp § combustion analysis : sự phân tích đốt cháy, sự đối chiếu nguyên tố hữu cơ § bộ vi xử lý core analysis : sự đối chiếu mẫu lõi § correlation analysis : sự so với tương quan; sự phân tích bằng sự liên kết § crude oil analysis : phương pháp so với dầu thô § differential thermal analysis : phương pháp phân tích nhiệt vi sai § drop analysis : phương pháp phân tích giọt § electrolytic analysis : phương pháp so sánh điện § elementary analysis : phương pháp so sánh nguyên tố § float and sink analysis : phương pháp tuyển chìm nổi, phương pháp đối chiếu trong dung dịch nặng § fractional analysis : phương pháp so sánh phân đoạn § gas volumetric analysis : phương pháp đối chiếu thể tích khí § grading analysis : sự so với độ hạt § granulometric analysis : sự phân tích mèo theo cỡ hạt § gravimetric analysis : sự đối chiếu trọng lực § job analysis : sự so sánh công việc § macroscopic analysis : sự so sánh vĩ tế bào § mesh analysis : sự phân tích bằng sàng § microscopic analysis : sự đối chiếu vi mô § on stream analysis : sự so sánh trên chiếc § particle kích thước analysis : sự phân tích cỡ hạt § polarographic analysis : sự phân tích bằng phân cực ký § pollen analysis : sự so với phấn hoa § proximate analysis : sự đối chiếu gần đúng § pyrognostical analysis : phương pháp đối chiếu bằng ống thổi (xác định khoáng vật) § qualitative analysis : phương pháp phân tích định tính § quantitative analysis : phương pháp so sánh định lượng § rough analysis : phương pháp đối chiếu thô, sự đối chiếu sơ bộ § screen analysis : sự đối chiếu bằng sàng § sieve analysis : sự phân tích bằng sàng § soil analysis : sự đối chiếu đất § spectral analysis : sự so sánh phổ § spot analysis : sự đối chiếu vết (màu) § structural analysis : đối chiếu cấu trúc § textural analysis : đối chiếu cấu tạo (khoáng vật) § ultimate analysis : đối chiếu cuối thuộc § variance analysis : so với biên độ § volumetric analysis : so với thể tích § water analysis : so với nước § well chip core analysis : so với mẫu lõi (giếng khoan) § wet analysis : phân tích ướt § X-ray analysis : sự đối chiếu bằng tia X

Thuật ngữ nghành nghề Bảo hiểm

Analysis

Xem analysis of property & casualty policy; risk classification.
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/